ORAS Symposium

Wie betaalt, bepaalt

Vercommercialisering | Gedachtenbeïnvloeding | Kritisch studeren

30 maart 2017

Aula, TU Delft

about

Is mijn toekomst te koop?

Pieken, flappen, duiten, doekoe. Hoe je het ook wilt noemen, geld is waar het allemaal om draait. Wie het meeste geld op tafel legt, wint een onderhandeling. Is dat ook het geval in het hoger onderwijs?

Bedrijven profileren zich steeds nadrukkelijker in het hoger onderwijs. Wanneer er vanuit de overheid bezuinigd wordt op het hoger onderwijs, schieten bedrijven bij met financiële middelen om universiteiten te ondersteunen. Krijgen ze daarmee ook invloed op de invulling van het onderwijs? Zo ja, verruimt dit de kansen voor studenten omdat ze beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? Of schaadt dit juist de onafhankelijke positie van de universiteit? En neemt het rendementsdenken in het hoger onderwijs hierdoor niet alleen maar toe terwijl de vorming tot kritisch denkend academicus centraal zou moeten staan? In hoeverre kunnen bedrijven onze visie op ethische kwesties beïnvloeden als zij meer te zeggen krijgen over invulling van het curriculum?

Tijdens dit symposium hopen wij een licht te werpen op bovenstaande vragen. Ook zal bediscussieerd worden hoe studenten zich kritisch kunnen opstellen tegenover dit soort invloeden. In hoeverre zijn studenten zelf verantwoordelijk voor het objectief blijven in hun oordeel? En heeft de universiteit de taak studenten in bescherming nemen tegen commerciële invloeden?

Het doel van dit symposium is om bovenstaand thema van meerdere kanten te belichten door experts uit te nodigen uit de academische wereld, het maatschappelijk veld en het bedrijfsleven. Naast lezingen door sprekers met verschillende achtergronden, zullen er ook workshops georganiseerd worden om studenten de mogelijkheid te bieden interactief met de vraagstukken van het symposium bezig te gaan. Aansluitend zal er een borrel plaatsvinden waar deelnemers nog eens op informele wijze in discussie kunnen gaan met experts en natuurlijk leden van ORAS.

Het symposium is helemaal gratis en vrij toegankelijk; je kunt vrij in en uit lopen! Zo kun je er voor kiezen die ene lezing of workshop te bezoeken die jou superinteressant lijkt als je niet de hele dag aanwezig kunt zijn. Wel willen we je vragen om je in te schrijven zodat we weten op hoe veel deelnemers we kunnen rekenen. Ook kun je via het inschrijfformulier aangeven of je wilt meedoen aan de CV-check door Qompas. Deze CV-check zal geheel online verlopen. Via het inschrijfformulier kun je direct je CV uploaden.

Programma

De opzet van de dag en informatie over de sprekers en workshops

 • 9.15

  Inloop

  Aanvang van het symposium. Geniet van een gratis kopje koffie of thee.

 • schedule-speaker

  9.45

  Opening van het Symposium

  Sicco de Knecht is hoofdredacteur van ScienceGuide en is eerder gepromoveerd in neurowetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn interesse in wetenschap, hoger onderwijs en maatschappelijke thema’s maakt dat het dagvoorzitterschap van ORAS Symposium bij hem in goede handen is. Sicco zal het symposium openen en het programma in goede banen leiden.

  - Door dagvoorzitter Sicco de Knecht

 • schedule-speaker

  9.55

  Vercommercialisering in het hoger onderwijs

  In dit duo-interview zullen Anka Mulder, de Vice President of Education and Operations van de TU Delft en Geert ten Dam, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam, in gesprek gaan over vercommercialisering in het hoger onderwijs. Hierin zal er een beeld geschetst worden van de huidige situatie op de TU Delft en in Nederland. Daarnaast zullen zij het ook gaan hebben over de kansen en gevaren van het actief betrekken van bedrijven bij het hoger onderwijs.

  Het interview zal geleid worden door onze dagvoorzitter Sicco de Knecht.

  - Door Sicco de Knecht, Anka Mulder en Geert ten Dam; foto Geert ten Dam door Jeroen Oerlemans

 • 10.30

  Pauze

  Neem een gratis kopje koffie of thee en laat de stof van de eerste lezing bezinken. We zijn benieuwd wat je ervan vond!

 • 10.50-12.20

  Workshops

  Om op een meer interactieve manier met het thema van het symposium bezig kun je deelnemen aan workshops! Er zullen twee workshops plaatsvinden die te maken hebben met gedrags- en gedachtenbeïnvloeding. Daarnaast zal er een workshop personal branding georganiseerd worden door Brunel. Ga naar het kopje “Workshops” bovenin voor meer informatie.

 • 12.20

  Pauze

  Vertel je ervaringen over de workshops onder het genot van een gratis kopje koffie of thee!

 • schedule-speaker

  12.40

  Het wonder van de kennisoverdracht

  Er zijn weinigen die zo’n uitgebreide ervaring hebben in de publieke én de private sector als Alexander Rinnooy Kan. Hij heeft functies bekleed bij onder andere ING, ondernemingsorganisatie VNO-NCW en de Sociaal-Economische Raad. Momenteel wendt hij deze ervaring aan in de politiek als voorzitter van de Eerste Kamerfractie van D66.

  "Kennisoverdracht is een wonder maar moet wel georganiseerd en betaald worden. De rolverdeling in beide onderdelen is omstreden. Wellicht bieden de Tweede Kamerverkiezingen zicht op de voorkeuren van de kiezers.”

  - Door Alexander Rinnooy Kan

 • 13.05

  Lunchpauze

  Doe mee aan onze gratis lunch!

 • schedule-speaker

  13.45

  Neoliberalisme en het hoger onderwijs

  Jarmo Berkhout is voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Hij is nauw betrokken geweest bij de Maagdenhuisbezetting en gaat na zijn bestuursjaar door met zijn master Filosofie.

  "Waartoe dient het hoger onderwijs? Studenten opleiden. Maar waartoe? Welk antwoord je krijgt hangt maar net af van degene aan wie je het vraagt. In de afgelopen jaren is er steeds meer nadruk gekomen op de arbeidsmarkt, het bedrijfsleven en "valorisatie": onderwijs en onderzoek zijn hartstikke leuk, maar moeten wel maatschappelijk en liefst ook economisch nut hebben. Wat maatschappelijk nut echter precies is, en wie bepaalt wat het is, is niet helemaal duidelijk. Is een Nobelprijs "nuttiger" dan toegepast onderzoek of juist niet? Wie bepaalt dat? Welke politieke belangen gaan hierachter schuil?"

  - Door Jarmo Berkhout

 • schedule-speaker

  14.05

  De gevaren van vercommercialisering

  Arnold Heertje is columnist en emeritus-hoogleraar Economie en van de Universiteit van Amsterdam. Hij bekommert zich al jaren om de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. Heertje ziet grote gevaren in de vercommercialisering van het onderwijs. Hij zal uitweiden over de belangen van fundamenteel onderzoek, de onafhankelijkheid van de wetenschap en hoe die volgens hem belemmerd wordt door de vercommercialisering van het onderwijs.

  - Door Arnold Heertje

 • 14.30

  Pauze

  Geniet van een gratis kopje koffie of thee.

 • schedule-speaker

  14.50

  Een blik op de recente ontwikkelingen in de samenwerking onderwijs-bedrijfsleven

  Beatrice Boots is directeur van Platform Bèta Techniek. Dit platform is in 2004 door de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs&Cultuur opgericht om meer jongeren voor bèta- en technische studies te interesseren. Hiervoor zijn de vakken op havo/vwo vernieuwd, zijn er nieuwe vakken bijgekomen zoals NLT, Wiskunde D en O&O en is bijvoorbeeld het Technasium opgericht. Met bedrijven is het netwerk Jet-Net opgericht; deze bedrijven laten zien welke carrières en beroepen er in de technische wereld zijn te vinden zodat tijdens de middelbare school een beter beeld kan worden geschetst. Verder zijn de opleidingen aan de universiteiten vernieuwd. Beatrice Boots zal ingaan op de ontwikkeling van de samenwerking onderwijs-bedrijfsleven van de afgelopen tien jaar.

  - Door Beatrice Boots

 • schedule-speaker

  15.15

  Samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs

  Hans de Jong is binnen Royal Philips als CEO Benelux verantwoordelijk om de Philips-strategie vorm te geven in de Benelux markt. De heer De Jong zal het thema “Vercommercialisering van het onderwijs” benaderen vanuit de context van een veranderende omgeving én groeiende maatschappelijke uitdagingen en welke rol bedrijven, zoals Philips, hier in spelen. Maar ook de overheid en universiteiten. Het aangaan van (regionale) samenwerkingsverbanden tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid op het gebied van onderzoek en wetenschap, alsook talentontwikkeling en innovatie, dragen bij aan kennis en oplossingen en daarmee aan de kwaliteit van het onderwijs. Hierbinnen heeft iedere deelnemer een eigen verantwoordelijkheid.”

  - Door Hans de Jong

 • 15.35

  Pauze

  Geniet van een gratis kopje koffie of thee.

 • schedule-speaker

  15.55

  Debat tussen studentenvertegenwoordigers

  Jeroen Wienen (Interstedelijk Studentenoverleg), Casper Hügel (oud-ORAS), Alex Tess Rutten (Centrale Studentenraad van de UvA) en Jarmo Berkhout (Landelijke Studentenvakbond) zullen het in dit debat tegen elkaar opnemen. Zij zullen debatteren over de vercommercialisering, verantwoordelijkheid van studenten, de taken van de universiteit en het handelen van de overheid.

  - Door Jeroen Wienen, Casper Hügel, Alex Tess Rutten en Jarmo Berkhout

 • schedule-speaker

  16.25

  Dagreflectie

  Loulou Zaat was de vicevoorzitter van Fractie 43 van ORAS in de Centrale Studentenraad van de TU Delft. Met onderwijs in haar portefeuille is zij altijd nauw betrokken geweest bij het hoger onderwijs, op de TU Delft en daarbuiten. Zij zal tijdens deze dagreflectie een licht werpen op de lessen die we uit dit symposium kunnen trekken.

  - Door Loulou Zaat

 • 16.45

  Afsluiting

  De ORAS Symposiumcommissie zal een afsluitend woord spreken.

 • 16.55

  Discussie en borrel

  Het symposium zal worden afgesloten met een borrel in de foyer waar deelnemers onder het genot van gratis drankjes nog eens op informele wijze in discussie kunnen gaan met experts en natuurlijk leden van ORAS.

Workshops

 • schedule-speaker

  Beïnvloeding van onbewust gedrag

  Voortdurend proberen organisaties zoals de overheid en commerciële partijen ons gedrag te beïnvloeden. Bijvoorbeeld om ons netjes te gedragen in het verkeer of om een nieuw soort drankje te proberen. Een deel van ons gedrag is bewust, maar veel meer dingen doen we onbewust. Beïnvloeden van dit onbewuste gedrag is mogelijk, maar daarvoor heb je kennis nodig van hoe gedrag tot stand komt en van de werking van het brein. In deze workshop worden aan de hand van inzichten vanuit de gedragseconomie en sociale psychologie vragen behandeld zoals; Wat is gedrag? Hoe werkt het brein? Welke vormen van beïnvloeding worden vaak toegepast? Hoe kun je gedrag beïnvloeden? Is dit wel ethisch? Onder begeleiding ga je aan de slag met een casus: een interventie bedenken voor een gedragsverandering van studenten...

  De workshop wordt gegeven door dr. Gerdien de Vries, gedragswetenschapper en universitair docent Organisation and Public Management aan de Faculteit Technische Bestuurskunde (TU Delft)

  - Door Gerdien de Vries

 • schedule-speaker

  Stress en Coping: Hoe om te gaan met externe druk

  Vercommercialisering is een vorm van externe druk, waardoor je persoonlijk beïnvloed kunt worden. Externe druk kan meer of minder stress opleveren en iedereen reageert anders op stress.

  In deze workshop gaan we in op het model van Lazarus, hoe stress in het brein werkt, welke verschillende copingstijlen er zijn en wat een manier zou kunnen zijn om de stress in algemene zin te verminderen. Zie ook deze TED presentatie ‘’How to make stress your friend”

  De workshop wordt gegeven door Dr. Marielle Visschedijk en Drs. Paula Meesters, beiden GZ-psycholoog en werkzaam bij Career & Counselling Services (TU Delft). Contact: psychologen@tudelft.nl

  - Door TU Delft Psychologists

 • schedule-speaker

  Veel interessante werkgevers, maar kiezen is lastig…. waarom kies je niet voor allemaal?

  Hoogopgeleide technici zoals jij zijn schaars en dat maakt jou gewild in de markt. Dat is natuurlijk heel mooi! Je hebt straks volop keuze voor de start van je carrière. Maar wat kies je nu? Voor een bedrijf dat je het leukst lijkt, het dichtstbij zit, je de mooiste ontwikkelmogelijkheden biedt? Lastig!

  Maar daar is een oplossing voor. Kies niet en maak toch een vliegende start. Kies voor Brunel en krijg toegang tot de topbedrijven in Nederland. Met een goed vast salaris ga je aan de slag bij verschillende bedrijven. Elke keer weer een nieuwe uitdaging, die past bij je persoonlijke ontwikkeling. Dat vinden we heel belangrijk, want dat is onze succesformule: wanneer jij je optimaal kunt ontwikkelen in de juiste functie bij het juiste bedrijf, dan hebben wij tevreden klanten.

  Maar hoe kom je nou voor zo’n positie/mooie functie (bij Brunel) in aanmerking? Het begint allemaal bij een goede voorbereiding! Wil jij weten hoe je jezelf kunt onderscheiden op de arbeidsmarkt? Kom dan naar de sollicitatietraining van Brunel tijdens het ORAS symposium. Tijdens deze training leer je alle ins en outs van het solliciteren. Jouw motivatie is een belangrijk onderdeel waar we dieper op in zullen gaan. Kom erachter wat jou uniek maakt en welke sterke punten je hierbij kunt inzetten!

  Ben je nieuwsgierig naar Brunel? Kijk dan eens op onze website www.brunel.nl of als de training jouw interesse heeft gewekt, neem contact op met Tessa Verkade via t.verkade@brunel.net.

  - Door Brunel

Online CV-check door Qompas

Als je je inschrijft voor het ORAS Symposium kun je gratis je CV laten checken door Qompas! Deze CV-check zal geheel online verlopen. Als je hierin geïnteresseerd bent, kun je dit aangeven in het inschrijfformulier. Daar vind je een link waarmee je je CV kunt uploaden. De symposiumcommissie stuurt je CV vervolgens door naar Qompas en dan ontvang je uiterlijk 14 april feedback op je CV.

De eerste 300 studenten die zich inschrijven kunnen meedoen aan de CV-check, dus schrijf je snel in!

Auditorium TU Delft

Mekelweg 5, 2628 CC, Delft

015-2781768

De volgende bussen brengen u van Centraal Station Delft naar de Aula TU:

Bus 69 (richting TU Zuid): uitstappen bij halte "TU Aula"

Bus 40 (richting Rotterdam Centraal): uitstappen bij halte "TU Aula"

Bus 121 (richting Zoetermeer): uitstappen bij "TU Aula".

FAQ

Veelvoorkomende vragen en antwoorden over het symposium

 • Is het mogelijk om in en uit te lopen tijdens het programma?

  Ja, dit is mogelijk. Het symposium is voor iedereen toegankelijk op elk tijdstip. Je kunt dus wanneer je wilt de zaal binnenkomen en/of verlaten.

 • Is er een toegansprijs voor het symposium?

  Nee, het symposium is gratis te bezoeken, zodat het voor elke student toegankelijk is.

 • Is er gratis lunch?

  Ja, er is gratis lunch voor de eerste 300 aangemelde studenten. Dus verzeker jezelf van gratis lunch door je in te schrijven! Klik bovenin op het kopje “Inschrijven”.

 • Waar kan ik parkeren?

  Fiets: je kunt je fiets in een van de rekken rondom de aula van de TU Delft plaatsen.

  Auto: Aan de zijkant (Christiaan Huygensweg) en aan de achterzijde (via Schoemakerstraat) van het auditorium zijn parkeerplaatsen.

 • Door wie wordt dit symposium georganiseerd?

  Het ORAS Symposium wordt georganiseerd door de ORAS Symposiumcommissie 2016-2017. De commissie bestaat uit:

  Marie Sam Rutten - Voorzitter

  Riemer van Nes - Secretaris

  Esmay Verzijlbergen - Commissaris Acquisitie

  Benjamin Schoemaker - Commissaris Promotie

  Wiebke Scheepens - QQ’er vanuit ORAS Bestuur

  We wensen jullie veel plezier!

Comité van Aanbeveling

De volgende personen nemen zitting in het Comité van Aanbeveling van het ORAS Symposium 2017:

schedule-speaker

Ir. Pieter Guldemond

Managing Director van YES!Delft

Oud-wethouder Kenniseconomie & Ruimtelijke Ordening (STIP)

Erelid van ORAS

schedule-speaker

Mr. Hans Krul

Gemeentesecretaris van Delft

Oud-secretaris van het College van Bestuur van de TU Delft

Erelid van ORAS

schedule-speaker

Drs. Peter Verheij

Directeur van Topcircle Training en Coaching

Oud-directeur van het Studentenservicecentrum van de TU Delft

Oud-lid van het College van Bestuur van de TU Delft

Erelid van ORAS

schedule-speaker

Prof. dr. ir. Karen Maex

Rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam

Lid van het Governing Board van het European Institute of Innovation and Technology (EIT)

schedule-speaker

Prof. dr. Frans van Vught

President van het Netherlands House for Education and Research (Neth-ER)

Oud-rector magnificus van de Universiteit Twente

schedule-speaker

Prof. dr. Theun Baller

Decaan van de Faculteit 3mE aan de TU Delft

schedule-speaker

Dr. Karl Dittrich

Voorzitter van de Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU)

Oud-voorzitter Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)

Oud-voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit van Maastricht

pieter_guldemond

Leon Huijbers

Hoofd van het NewMedia Centre aan de TU Delft

Erelid van ORAS

Inschrijven

Enthousiast geworden over het ORAS Symposium 2017? Schrijf je gratis in via onderstaande link:

Inschrijfformulier

speaker Bio image

Meet John Doe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Non, amet, voluptatibus et omnis dolore illo saepe voluptatem qui quibusdam sunt corporis ut iure repellendus delectus voluptate explicabo temporibus quos eaque?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ex, explicabo, doloribus, esse rem officia quas facilis eius alias similique ducimus amet quam odio perspiciatis dolorem ipsam! Ab, dolores, adipisci, explicabo pariatur illum deleniti quam iusto placeat nisi aliquam praesentium mollitia eligendi.

speaker Bio image

Meet Jasmine Doe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Non, amet, voluptatibus et omnis dolore illo saepe voluptatem qui quibusdam sunt corporis ut iure repellendus delectus voluptate explicabo temporibus quos eaque?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ex, explicabo, doloribus, esse rem officia quas facilis eius alias similique ducimus amet quam odio perspiciatis dolorem ipsam! Ab, dolores, adipisci, explicabo pariatur illum deleniti quam iusto placeat nisi aliquam praesentium mollitia eligendi.

speaker Bio image

Meet Betty Doe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Non, amet, voluptatibus et omnis dolore illo saepe voluptatem qui quibusdam sunt corporis ut iure repellendus delectus voluptate explicabo temporibus quos eaque?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ex, explicabo, doloribus, esse rem officia quas facilis eius alias similique ducimus amet quam odio perspiciatis dolorem ipsam! Ab, dolores, adipisci, explicabo pariatur illum deleniti quam iusto placeat nisi aliquam praesentium mollitia eligendi.

speaker Bio image

Meet James Doe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Non, amet, voluptatibus et omnis dolore illo saepe voluptatem qui quibusdam sunt corporis ut iure repellendus delectus voluptate explicabo temporibus quos eaque?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ex, explicabo, doloribus, esse rem officia quas facilis eius alias similique ducimus amet quam odio perspiciatis dolorem ipsam! Ab, dolores, adipisci, explicabo pariatur illum deleniti quam iusto placeat nisi aliquam praesentium mollitia eligendi.

Close